Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program záchrany architektonického dědictví

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat v termínu do 15. září 2017 příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahy jako orgánu státní památkové péče k vyjádření (doporučení) – viz bod G) žádosti. Následně vlastník žádost doručí odboru památkové péče Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2017 (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu).

Příjemci podpory:

  • Organizace zřizované Ministerstvem (nejsou dále administrovány v rámci Programu).
  • Ostatní vlastníci kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů mající zejména nadregionální význam a tvořící část architektonického dědictví České republiky (hrady, zámky včetně historických zahrad a parků, kláštery, obranné historické městské systémy, kostely, městské paláce apod.).
  • Obnova významné movité kulturní památky, pokud je ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace stanovena na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možnosti státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

  • Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu zpracovávají k projektům záchrany na žádost vlastníka písemné doporučení, které je podmínkou zařazení akce obnovy kulturní památky do programu. Jde-li o národní kulturní památku, zpracuje toto doporučení příslušné pracoviště Národního památkového ústavu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

  1. Michael Weinbrenner napsal:

    Žádám Vás o poskytnutí více informací k výzvě na opravu kulturní památky. Opravujeme zámek v obci Diváky, psč: 69171, velice Vám děkuji.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>