Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program záchrany architektonického dědictví

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 30. září příslušného roku.

Příjemci podpory:

  • Organizace zřizované Ministerstvem (nejsou dále administrovány v rámci Programu).
  • Ostatní vlastníci kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů mající zejména nadregionální význam a tvořící část architektonického dědictví České republiky (hrady, zámky včetně historických zahrad a parků, kláštery, obranné historické městské systémy, kostely, městské paláce apod.).
  • Obnova významné movité kulturní památky, pokud je ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace stanovena na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možnosti státního rozpočtu.

Specifika a omezení:

  • Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu zpracovávají k projektům záchrany na žádost vlastníka písemné doporučení, které je podmínkou zařazení akce obnovy kulturní památky do programu. Jde-li o národní kulturní památku, zpracuje toto doporučení příslušné pracoviště Národního památkového ústavu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

  1. Michael Weinbrenner napsal:

    Žádám Vás o poskytnutí více informací k výzvě na opravu kulturní památky. Opravujeme zámek v obci Diváky, psč: 69171, velice Vám děkuji.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>