Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program Zdravé municipality JMK

images
Share Button

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 12.02.2018 do 23.02.2018.

Příjemci podpory:

  • Obce a svazky obcí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů apod., a v jejich rámci tisk informačních, výchovných materiálů, zajištění propagačních předmětů, souvisejících s realizovanými akcemi, zajištění soutěží s naučnou tématikou, besed atd., včetně jejich publicity.
  • Aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 (např. dotazníková šetření, diskusní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům).
  • Pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např. zdravý životní styl, prevence úrazů, zdravá výživa, ochrana životního prostředí), formou přednášek, výstav, prezentací atd., včetně přípravy, tisku a distribuce výchovných a informačních materiálů.
  • Tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné).

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace je 500 000 Kč.
  • Výše příspěvku se pohybuje od 14 000 Kč do 50 000 Kč.
  • Je vyžadována minimální finanční spoluúčast ze strany žadatele – 20 %.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může v jednom kalendářním roce získat dotaci pro max. 1 projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>