Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci je 31. 10. v daném roce. 

 Příjemce podpory:

 • Program je určen pouze pro NNO, které získaly titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016 – 2020“ na základě výzvy MŠMT, a to nejpozději v roce podání žádosti.

 Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých NNO.
 • Vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež.
 • Významné mezinárodní a celostátní akce určené dětem a mládeži.
 • Odborné přípravy a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.
 • Vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání.
 • Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
 • Výchova dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná tolerance, zdravý životní styl).
 • Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
 • Multikulturní výchovy.

 Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.
 • Pokud je financován dotacemi z různých státních zdrojů nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána dotace.

 Specifika a omezení:

 •  Pro zařazení do dotačního řízení odboru pro mládež MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz. Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>