Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Progres

Program Progres je určen začínajícím podnikům (do 5 let) a rozvojovým podnikům implementujících zejména inovace nižších řádů na pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci budov nebo k získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Mikropodniky.
 • Malé a střední podniky.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

 • Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí  1- 100 mil. Kč.
 • Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku:
  • malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory,
  • střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Progres

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...