Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Prováděcí vyhláška o energetické náročnosti budov k zákonu č. 318/2012 Sb. schválena

Share Button

Očekávaná vyhláška, která upravuje mimo jiné nový způsob výpočtu Průkazů energetické náročnosti, byla schválena a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013. Ve sbírce předpisů vychází tato vyhláška pod č. 78/2013 Sb.

Vyhláška stanoví:

  • nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
  • metodu výpočtu energetické náročnosti budovy
  • vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
  • vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
  • vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování umístění průkazu v budově

Vyhlášení výzvy Nová Zelená úsporám se očekává v nejbližší době, kdy vás budeme průběžně informovat.

Kromě samotného zpracování žádosti o dotaci zajišťujeme pomocí partnerských organizací zpracování podkladů, optimalizaci stavebně-technického řešení a propočet finanční návratnosti investice i PENB pro stavební povolení. Jedná se zejména o zpracování posudků a studií pro účely dotační podpory z těchto programů a fondů:

a také pro bankovní úvěry na energetické investice a další účely. Program Nová Zelená poběží v letech 2013 – 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov. Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů. Příjem žádostí by měl být zahájen 1. srpna 2013 a pro první kolo je vyčleněno 1,4 mil. Kč.

První výzva by měla být zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech.

Podpora bude vyplácena formou přímé dotace závisející na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami programu nebo dotace na projektovou dokumentaci.

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová Zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

Redakce CYRRUS ADVISORY ve spolupráci s www.vasepodpora.cz.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>