Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 1.1.1 Vzdělávací akce

shutterstock_153377987.jpg
Share Button

Dotační program na podporu vzdělávacích akcí, jejichž účelem je odborné vzdělávání jednotlivých pracovníků, které směřuje ke zvyšování jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat subjekty, které zajišťují vzdělávací akce, a zároveň jsou k této činnosti akreditované Ministerstvem zemědělství nebo obdržely pověření k pořádání kurzů ze zákona.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí, které odpovídají účelu podpory.
 • Jedná se například o technické zabezpečení, výukové materiály, cestovní výdaje, výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků, výdaje na vlastní realizaci projektu,výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek, občerstvení účastníků, nákup kancelářských potřeb, náklady na propagaci akce.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je přímá nenávratná a její výše činí 85 % výdajů, ze kterých je dotace stanovena.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč na projekt.
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí 50 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je pouze na území České republiky.
 • Veškeré výdaje musí vždy souviset s uskutečněním projektu.
 • Tento program se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.
 • Nově stanovena povinnost žadatele uzavřít s Ministerstvem zemědělství Zpracovatelskou smlouvu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>