Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Share Button

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“. Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Uskupení (operační skupina) o minimálně dvou subjektech, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace (zemědělský podnikatel nebo potravinářský podnikatel) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí . Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského nebo potravinářského podnikatele.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů, tj. zemědělské prvovýroby.
  • Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí v případě nákladů spolupráce 85 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Výše dotace činí v případě ostatních a přímých nákladů 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
  • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí více než 1 000 000 Kč a maximálně 50 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
  • Podpora operačních skupin je omezena na dobu nejvýše 7 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>