Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

shutterstock_75912616.jpg
Share Button

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné investice na realizaci projektu. V případě spolupráce v odvětví lesnictví jsou podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku.
 • V záměru a) i b) může být žadatelem jak zemědělský podnikatel, tak i výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu.
 • V případě záměru c) může být žadatelem držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici mikropodniku nebo je fyzickou osobou nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh.
 • Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu činí 70 000 000 Kč.
 • V případě záměru a) a b) výše dotace činí 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 500 000 Kč (včetně) a maximálně 12 000 000 Kč (včetně).
 • V případě záměru c) výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 000 Kč (včetně) a maximálně 7 000 000 Kč (včetně).

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.
 • Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci do společnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>