Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

shutterstock_127446179.jpg
Share Button

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 3. 4.– 23. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice uvedené níže a kteří mají Živnostenský list/Výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu dotace. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím jednoho ze spolupracujících subjektů, tj. žadatele. Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení jsou:
  • a) Zemědělský podnikatel.
  • b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí.
  • c) Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu.
  • d) Nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výdaje na spolupráci: vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem; náklady na propagační činnosti KDŘ nebo místního trhu (náklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule).
 • Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní prodejně, společným prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej): společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s projektem; nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu; investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem.

Forma a výše podpory:

 • V případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • V případě přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce výše dotace činí:
  • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky.
  • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky.
  • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 6 000 000 Kč (včetně).

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Míra dotace se určuje podle největšího podniku ze spolupracujících subjektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>