Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

 Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Záměr A Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.
 • Záměr B Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že výrobce potravin nebo krmiv je zároveň veden v Evidenci zemědělského podnikatele, jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci musí činit méně než 45 %.
 • Záměr C Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli).
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 Forma a výše podpory:

 • Výše dotace činí pro záměr a) a b) 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Pro záměr c) je to 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky a 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro mikro a malé podniky.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 000 000 Kč včetně.

 Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>