Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

shutterstock_127446179.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

 Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.

Příjemce podpory:

 •  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.

 Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch).
 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu).
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

 Forma a výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 40 % způsobilých výdajů.
 • Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů.
 • Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 000 000 Kč včetně.

 Specifika a omezení:

 •  Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>