Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

shutterstock_155822744.jpg
Share Button

V rámci této výzvy budou podporovány investice zaměřené na rozšíření činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností. Cílem je navýšení příjmů  a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu 4. 4.– 24. 4. 2017.

Příjemci podpory:

 • O podporu může žádat zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze použít pouze na investiční výdaje, například:
  • nová výstavba nebo stavební obnova, modernizace, statické zabezpečení či přestavba provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance;
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy);
  • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem;
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální částka výdajů pro stanovení dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč a maximální výše je 10 000 000 Kč.
 • Míra dotace činí 25 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky, 35 % pro střední a 45 % celkových nákladů pro podniky malého rozsahu.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na celém území České republiky s výjimkou měst Hl. m. Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 100 000 Kč.
 • Většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k  prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>