Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

shutterstock_156501497.jpg
Share Button

Dotace na podporu snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 23. 5. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci;
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy);
 • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem);
 • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 126 000 000.
 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100% těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 75 000 a maximální výše je 40 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je zacílena na lesní pozemky na území celé České republiky mimo Prahu.
 • Dotaci nelze poskytnout na zpracování dřevní hmoty na kalamitních plochách a soustřeďování dříví včetně soustřeďování klestu z kalamitních ploch a jeho likvidace (netýká se lesních porostů do 40 let určených k rekonstrukci).
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>