Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Dotace na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. Cílem výzvy je zajistit plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitu porostů, tak, že se  navýší podíl a zlepší zdravotní stav těchto dřevin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu 4. 4.– 24. 4. 2017.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace může být poskytnuta na investiční výdaje jako např. na částečnou úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % těchto výdajů.
  • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 20 000 a maximální výše je 1 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

  • Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
  • Dotaci nelze poskytnout na výsadbu dřevin, individuální ochranu či následnou péči o porost v době po realizaci projektu.
  • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>