Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

les
Share Button

Dotační program na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Délka trvání projektu je 5 let a realizace projektu je zaměřena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu 3. 4.– 23. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Typy podporovaných projektů:

 •  Dotace se týká převážně těchto činností:
  • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy;
  • příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů;
  • umělá obnova sadbou;
  • hnojení lesních dřevin při výsadbě;
  • ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 a maximální výše je 40 000 000 Kč na projekt.
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>