Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

00475
Share Button

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

Typy podporovaných projektů:

 • Stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování.
 • Stroje ke zpracování po těžebních zbytků.
 • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním.
 • Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy).
 • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest.
 • Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.
 • Dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin.
 • Mokré sklady dříví.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 150 000 000 Kč.
 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 •  Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 •  Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>