Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7
Share Button

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem může být vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.

Typy podporovaných projektů:

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru - finanční podpora na lesní porosty v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných území na zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny).
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin – dotace na dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu.

Forma a výše podpory:

  • Finanční podpora je stanovena sazbou ve výši 183 eur na hektar za rok pro opatření zachování porostního typu hospodářského souboru.
  • Na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin je výše podpory stanovena sazbou 74 eur na hektar za rok.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může každoročně podat jednu žádost o zařazení do vybraného podopatření.
  • Plocha zařazované porostní skupiny nesmí být menší než 0,04 ha.
  • Do podopatření zachování porostu je možné zařadit celou porostní skupinu na lesních pozemcích na území České republiky, která nejméně 50% své plochy leží na území Natura 2000 nebo zvláště chráněného území.
  • V případě opatření ochrany reprodukce je největší celková zařazená plocha na jednoho žadatele 1000 ha za všechny podané žádosti o zařazení za celé programové období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>