Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Regionální kultura v Kraji Vysočina

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Dotace na podporu a zachování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění kraje, které rozvíjejí kulturní život a podporují občanskou sounáležitost a na podpoření vzniku nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje mohou získat příspěvkové organizace, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obce nebo sdružení obcí. 

Příjem žádostí:

 • Do 6. 5. 2016.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou nebo státní správou.
 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod).
 • Podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby).
 • Obce nebo sdružení obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní akce v rámci neprofesionálního umění se zaměřením na tradiční českou hudebnost.
 • Slovesné obory a divadelní tvořivost.
 • Výtvarná, fotografická a  filmová tvorba.
 • Taneční umění a další estetické aktivity.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je kraj Vysočina.
 • V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>