Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg
Share Button

Cílem grantového programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi v tomto kraji. Podpora bude poskytnuta formou grantu na rekonstrukci objektů typu brownfield a jejich následné využití k rozšíření či zachování občanské vybavenosti obce, případně jako startovací byty pro mladé.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 2. 2018 do 23. 2. 2018 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce v hospodářsky slabých oblastech.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Stavební úpravy objektů za účelem vytvoření startovacích bytů včetně základního vybavení.
 • Opatření č. 2: Stavební úpravy objektů občanské vybavenosti (zdravotnictví, obchod, kultura, sport) včetně následného vybavení.
 • Opatření č. 3: Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby s podmínkou následné realizace do 3 let.
 • Podpora zachování, obnovy a rozvoje základních služeb občanské vybavenosti v území HSO (zachování obchodů, drobných podnikatelských provozů a služeb apod.).
 • Využití chátrajících opuštěných objektů – v případě objektů v intravilánech obcí např. pro rozvoj služeb občanské vybavenosti ve venkovských sídlech (zdravotnictví, obchod, služby), v estravilánu pak např. podporu služeb v oblasti cestovního ruchu či drobných podnikatelů.
 • Podpora rozvoje startovacího bydlení pro začínající mladé rodiny (do 35 let věku).
 • Podpora přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby k projektům, které se obec zavazuje realizovat do 3 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.
 • Minimální výše dotace 50 tis. Kč – max. 1 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména:
  • Zpracování žádosti o grant.
  • Inženýrská činnost, technický dozor investora, kompletační činnosti, geodetické zaměření a vytýčení inženýrských sítí, dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště.
  • Nákupy pozemků nebo budov.
  • Zpracování dokumentace.
  • Dary.
  • Pokuty, penále, výdaje na správní poplatky.
  • Příspěvky v naturáliích.
  • Odpisy.
  • Služby.
  • Pojištění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>