Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT – Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotaci na podporu činnosti školních psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů nebo sociální pracovníků na základních a středních školách mohou získat právnické osoby vykonávající činnost škol a školských poradenských zařízení. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

Příjem žádostí:

  • Krajský úřad předkládá ministerstvu souhrnnou žádost za zařízení zřízená krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí a soukromým subjektem na území příslušného kraje do 20. 12. 2017. Zařízení ostatních zřizovatelů předkládají žádost přímo ministerstvu do 20. 12. 2017.

Příjemci podpory:

  • Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost zařízení bez ohledu na její právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tato zařízení.
  • Právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.
  • Právnická osoba vykonávající činnost zařízení, které bylo zřízeno ministerstvem, bez ohledu na její právní formu.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení.
  • Navýšení kapacit zařízení bude dosaženo poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků zařízení, a to včetně zákonných odvodů.

Forma a výše podpory:

  • Pro každý kraj je stanovena maximální částka, kterou je možné čerpat v rámci programu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze použít na náklady roku 2017 od 1. 1. 2017, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2018.
  • Podmínkou poskytnutí dotace z tohoto programu je bezplatné poskytování standardních poradenských služeb v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a to u zařízení všech zřizovatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>