Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity – neinvestice (I.)

images
Share Button

Výzva je cílena na podporu řešení problematiky sociálního začleňování na území Rychnovska prostřednictvím soutěžních projektů. Aktivity podporují rozvoj sociální práce, poradenské a motivační činnosti pro CS občanů a zaměřují se především na eliminaci a kompenzaci důsledků vývoje trhu práce na Rychnovsku a jeho sociálních a společenských důsledků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 26. 05. 2017, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro projekty zaměřené na Poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb.
 • Pro projekty zaměřené na Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování (aktivita 1.2) jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi a kraji působící v sociální oblasti, příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.
 • Programy prevence.
 • Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty.
 • Motivační programy.
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 85 % až 100 %, ale typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>