Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

SFDI – Financování oprav multimodálních překladišť

shutterstock_143022310.jpg
Share Button

Neinvestiční příspěvek na opravy překladišť s veřejným (otevřeným) přístupem, která se nachází na dopravně významné využívané vnitrozemské vodní cestě třídy IV nebo vyšší, přičemž příjemce příspěvku musí zajistit provoz překladiště minimálně po dobu 5 let od ukončení financování akce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 30. 4. 2017.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem příspěvku může být právnická či fyzická osoba („podnik“) se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která má k infrastruktuře, jejíž oprava má být spolufinancována z prostředků SFDI, vlastnická práva nebo na základě smlouvy s vlastníkem infrastruktury zajišťuje její provozování.

Typy podporovaných projektů:

 • Opravy zpevněných manipulačních, úložných a skladovacích ploch, parkovacích míst pro překládací mechanizmy nebo pro čekání nákladních vozidel na příjem do překladiště.
 • Opravy pozemních komunikací v obvodu překladiště.
 • Opravy kolejí a kolejišť, včetně železničního spodku a zabezpečovacího zařízení v obvodu překladiště.
 • Opravy pozemních staveb – vstupní/výstupní brána (vrátnice pro silniční vozidla), oplocení areálu, administrativní budova (využívaná pouze pro účely provozu předmětného překladiště), budova pro údržbu a opravy přepravních jednotek nebo překládacích mechanizmů, budova sloužící pro skladování překládaného zboží.
 • Opravy manipulačních zařízení – mechanizmy a zařízení, určené pro překládku a sloužící výhradně provozu v překladišti.
 • Oprava inženýrských sítí a vedení.
 • Oprava vyvazovacích zařízení, přístavních mol, dalb a jejich součástí.
 • Opravy kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu povrchových vod.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI pro rok 2017 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen zajistit, že pořízený majetek bude užíván a provozován pouze k účelu, pro který byl pořízen. Plnění těchto podmínek musí příjemce zaručovat nejméně po dobu 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>