Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

SFDI Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací

shutterstock_154444874.jpg
Share Button

Nový druh příspěvku, který umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 12. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • Vlastník nebo provozovatel regionální dráhy.
 • Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.
 • Obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně přístupná účelová komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména na lávky, mosty, podchody a podjezdy).
 • V souladu s financovaným účelem, pro který se poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu SFDI podle těchto Pravidel, lze poskytnout příspěvek na:
  • a) výstavbu,
  • b) modernizaci,
  • c) opravu,
  • d) rekonstrukci.

Forma a výše podpory:

 • 100 %, v případě opravy či modernizace místa křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty).
 • 85 %, v případě výstavby místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty).
 • 75 %, v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy).
 • 65 %, v případě výstavby nového místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

Specifika a omezení:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů EU s výjimkou akcí, které jsou realizovány organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací nebo státní organizací, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>