Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

SFDI – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

shutterstock_154889651.jpg
Share Button

Dotace na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky mohou být využity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí je 28. února 2018.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek lze poskytnout na investiční i neinvestiční akce, kterými bude řešeno odstranění nehodové lokality. Konkrétně to mohou být např.:
  • úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace o úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace o změna počtu a/nebo uspořádání jízdních pruhů;
  • úprava tvaru křižovatky o úprava vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu – vstupní brány do obcí), fyzické zúžení pozemní komunikace;
  • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích;
  • úprava vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zvýrazňujících optických prvků na pozemních komunikacích – zvýrazňujících sloupků, obrubníkových odrazek;
  • instalace dopravních zařízení;
  • instalace záchytných zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI pro rok 2018 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele (na všechny jeho akce) je 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie.
 • Příspěvek nelze poskytnout na akce, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>