Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

SFŽP Výzva č. 3/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky SFŽP

eko-energie-06-150x150
Share Button

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 5, specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • O půjčku mohou žádat subjekty podle vyhlášených výzev v rámci OPŽP pro prioritní osu 5, SC 5.1, zejména: kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky (Zákon č. 250/2000 Sb.), vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci této Výzvy jsou podpořeny aktivity v rámci SC 5.1, na které byly vyhlášeny výzvy v rámci OPŽP.
  • Podpora je poskytována formou zvýhodněné půjčky na základě Směrnice a v souladu s Programem OPŽP.

Forma a výše podpory:

  • Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z OPŽP a celkovými způsobilými výdaji.

Specifika a omezení:

  • Žádost musí být doručena nejpozději před vydáním RopD v rámci doložení zdrojů příjemce pro spolufinancování projektu OPŽP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>