Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

eko-energie-06-150x150
Share Button

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny min. 900 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.

Příjem žádostí:

  • Ukončení příjmu žádostí do 1. 11. 2016 ve 24.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže.
  • Novým zdrojem se rozumí tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva (kotel na uhlí, kombinovaný kotel uhlí/biomasa, kotel na biomasu), plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

  • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí.
  • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle.
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován nový zdroj využívající obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE, v podmínkách Dotačního programu se jedná o tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
  • V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 procentních bodů.

Specifika a omezení:

  • Žádost musí být podána, resp. zaregistrována elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ s následným doložením žádosti v listinné verzi.
  • V rámci jednoho dílčího projektu může být realizováno jedno nebo více mikroenergetických opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>