Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Sportovní aktivity a tělovýchova v Královéhradeckem kraji

shutterstock_139712491
Share Button

Královehradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na programy: Pohybová gramotnost, Pořádání významných sportovních akcí mládeže, Pořádání masových tělovýchovných a sporotovních soutěží typu „sport pro všechny“, Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností, Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích, Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů, Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením, Podpora vrcholového a výkonnostního sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 1. 2. 2018 (8:00 hod.) do 23. 2. 2018 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sport a tělovýchova.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy pouze pro účel 1.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel 1 Pohybová gramotnost – Program podporuje veškeré aktivity a projekty, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti – učí základní pohybové a sportovní dovednosti, učí pozitivnímu vztahu k pohybu a zvyšují zapojení všech občanů kraje vč. handicapovaných do pravidelné pohybové aktivity.
 • Účel 2 Pořádání významných sportovních akcí mládeže – Program podporuje pořádání významných sportovních a tělovýchovných akcí mládeže s krajskou a větší působností probíhajících na území kraje.
 • Účel 3 Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží - Cílem programu je podpořit a iniciovat organizování masových sportovních soutěží pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Dotační program je určen pouze pro soutěže pořádané v Královéhradeckém kraji ať již jako jednorázovou nebo postupovou soutěž se zapojením široké veřejnosti.
 • Účel 4 Činnost sportovních center mládeže - Podpora dětí a mládeže vybraných do sportovních center mládeže a vytváření podmínek pro jejich další sportovní rozvoj.
 • Účel 5 Činnost sportovních středisek mládeže - Podpora dětí a mládeže vybraných do sportovních středisek a vytváření podmínek pro jejich další sportovní rozvoj.
 • Účel 6 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích – Podpora sportovních talentů dětí a mládeže v individuálních i kolektivních sportech, kteří reprezentují Královéhradecký kraj.
 • Účel 7 Příprava krajských reprezentantů na ODM - Podpora dětí a mládeže k přípravě na ODM.
 • Účel 8 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením - Podpora vytváření vhodných podmínek pro celoroční pravidelnou přípravu členů sportovních subjektů, které se účastní krajských a vyšších soutěží.
 • Účel 9 Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů - Pořádání vzdělávacích aktivit a tvroba učebních materiálů pro trenéry, rozhodčí a cvičitele.

Forma a výše podpory:

 • Rozpětí dotace: 20 000 Kč – 500 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>