Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Středočeský Infrastrukturní fond

shutterstock_133102388.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury a na podporu rozvoje a obnovy základních škol.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 22. ledna 2018 od 9:00 hodin do 9. května 2018 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Středočeského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze poskytnout na akci/projekt, který splňuje účel vymezený v Tematických zadáních. Akce/projekt musí být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo minimálně doklad o rezervování požadovaných finančních prostředků (registrace projektu nebo registrace akce).
  • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) z podprogramu 298213 (29821300) „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.
  • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) z programu 133330 „Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“.
  • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 250 – Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.
  • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
  • Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem (alokace) určený pro tuto výzvu je 160 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace činí u Tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol 10 000 000 Kč a u Tematického zadání Životní prostředí 5 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování akce/projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Jednu akci/jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více Programů Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Christov napsal:

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Je podmínkou na čerpaní dotací z EU na kanalizaci v obci, aby se v obci napojilo na kanalizaci 100% obyvatel. Je možné čerpat dotace jen když se napojí cca 80% obyvatel obce? díky


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>