Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Středočeský kraj Podpora obnovy památek

stažený soubor
Share Button

Dotace na obnovu kulturní památky a dále na drobné památky a architekturu umístěnou převážně na veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině. Památky se musejí nacházet na území Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Vlastník kulturní památky, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a která se nachází na území Středočeského kraje.
  • Vlastník drobné kulturní památky nebo drobné neprohlášené památky, která se nachází na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora obnovy kulturních památek, která zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, zkušenost s OKPP, kvalita projektu, vícezdrojové financování, památka je vedena na seznamu nejohroženějších památek vedeným MK ČR, naléhavost opravy, připravenost akce, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo dotváření urbanistického prostředí, uchování památkové hodnoty.
  • Podpora obnovy drobných památek, např. kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí kříže, význačné náhrobky, poníky a pomníčky padlým, pamětní desky atd. Dotace lze poskytnout na zpřístupnění uzavřených objektů pro turisty k nahlédnutí – osazení mříží na uzavřené objekty.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 10 000 Kč.
  • Maximální výše požadované dotace je 500 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 40 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  •  Akce/projekt musí být ukončen do jednoho roku od oboustranného podpisu Smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>