Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Středočeský kraj Podpora projektů v oblasti kultury

shutterstock_136249811.jpg
Share Button

Dotace na akce/projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor – tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura – soutěže a publikační činnost). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, akce/projekty muzejního typu. Vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající,

   právnická osoba:

  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje na jeho území,
  • trvalé bydliště/místo podnikání na území Středočeského kraje a projekt se uskutečňuje mimo Středočeský kraj, ovšem s prokazatelnou vazbou na Středočeský kraj,
  • trvalé bydliště/místo podnikání mimo území Středočeského kraje, ale projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní akce, která splňuje alespoň některé z následujících kritérií: kvalita projektu, jedinečnost projektu, tradice, nadlokálnost, novátorství. Jedná se o projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor – tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura – soutěže a publikační činnost). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu. Vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje.
 • U festivalů, přehlídek a soutěží se požadujeme alespoň krajská úroveň.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho fondu lze požádat pouze o jednu dotaci.
 • V případě žádosti např. o dotaci z tematického zadání „Obecní knihovny“ již nelze pro daný rok podat žádost z dalších tematických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci z tematických zadání „Obnova památek“ nebo „Podpora kultury“. Současně platí, že i v rámci jedné oblasti tematického zadání (tj. např. „Obecní knihovny“) může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>