Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Středočeský kraj – Podpora rozvoje a obnovy základních škol

architecture-1122359__340
Share Button

Dotace přispívají k podpoře rozvoje a obnovy regionálního školství a ke zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • A Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - od 1. dubna 2019 od 9:00 hodin do 31. července 2019 do 16:00 hodin.
  • Tematické zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - od 1. dubna 2019 od 9:00 hodin do 3. května 2019 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov).
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
 • B Tematické zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
  • Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
  • Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
  • Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.

Forma a výše podpory:

 • V rámci programu A – celkový objem peněžních prostředků činí 110 000 000 Kč.
 • V rámci programu B – celkový objem peněžních prostředků činí 50 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace projektu, pokud to povaha projektu dovoluje, označit, že projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje.
 • Žadatel může podat jednu žádost z každého Tematického zadání dle tohoto Programu.
 • Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>