Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

TAČR – První veřejná soutěž v programu ZÉTA

shutterstock_155779511.jpg
Share Button

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA je tematicky zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí dnem 10. 5. 2017.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.
 • Rada programu bude návrhy projektů dále hodnotit ve třech kritériích: řešení genderové diverzity výzkumného týmu, personální politika hlavního uchazeče a aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků (systém komercializace, spolupráce akademické a aplikační sféry).

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži bude pro první dva roky řešení, tj. 2017 a 2018, rozděleno mezi příjemce 119 mil. Kč.
 • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 5 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 85 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. září 2017, nejzazším termínem pro začátek Strana 19 řešení projektu je 1. ledna 2018.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 31. prosince 2019.
 • Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný. Členem řešitelského týmu musí být alespoň 3 studenti/mladí výzkumní pracovníci a jeden mentor. Mentor je osoba starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>