Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na bezbariérové úpravy

5. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP – „Vzdělávání“

teaching-928637__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti).

MAS Šipka – IROP – Udržitelná doprava II.

Dotace bude podporovat rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. A III. Třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Střední Vsetínsko, z.s. – IROP – Bezpečná doprava

level-crossing-3256166_960_720

Dotace bude podporovat rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava

shutterstock_155878709.jpg

Dotace má za cíl podpořit bezpečnost dopravy a to formou rekonstrukcí, modernizací a výstavbou chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic.

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Výzvy č. 12 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy

invalidnivozik

Hlavním cílem grantového programu je systematické zlepšování podmínek pro přístupnost a odstranění bariér ve veřejném prostoru na území hlavního města Prahy.

MK ČR – Podporu expozičních a výstavních projektů

shutterstock_115264639.jpg

Příspěvky na neinvestiční výdaje projektů zaměřených na instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti.

Město Plzeň – Dotační program „Bezbariérovost“

shutterstock_156405551.jpg

Dotace je určena na odstraňování bariér ve veřejném prostoru a bytových domech. Cílem výzvy je zajištění pomoci a podpory zdravotně postiženým osobám, seniorům a rodinám s malými dětmi zpřístupněním staveb a odstraněním bariér při vstupu do domu, do výtahu nebo výstavbou výtahů.

Grantový program na podporu komunit Plzeňského Prazdroje, a.s. – Prazdroj lidem

shutterstock_154069466.jpg

Cílem je podpora komunitních a vzdělávacích veřejně prospěšných aktivit ve vztahu k oživování veřejného prostoru.

Nadace ČEZ – Oranžové schody pro bezbariérové úpravy škol

invalidnivozik

Grantové řízení Oranžové schody je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání.