Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na celoživotní učení

MAS Podbrněnsko, – IROP – Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

table-2593395__340

Dotace může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

table-2593395__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE BUDOUCNOST

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, základních škol a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů

paint-2108185__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělání, základní a střední školy a dále na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání.

MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_154745477.jpg

Dotace na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení.