Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na distribuci filmu

Státní fond kinematografie – Podpora distribuce filmů

351844-top_foto1-rqi5g

Cílem této výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce.

Státní fond kinematografie – Podpora distribuce filmů

NOV4b6b53_4D_kino

Finanční podpora je určena pro jednotlivé filmy a jejich distribuci v kinech či obdobným způsobem (alternativní promítací sály jako např. kinokavárny, site specific promítání apod.) a dalšími způsoby (VOD/internet, DVD) na území České republiky.

Podpora kinodistribuce českých filmů

vyzkum a vyvoj

Dotace na distribuci kinematografického díla mohou získat fyzické i právnické osoby. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 2 000 000 Kč.

Podpora On-line distribuce filmů

shutterstock_146565587.jpg

Dotace na podporu mezinárodního obchodu, budování značky (branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl. Podpora distribučních aktivit s cílem umožnit vznik nových distribučních modelů.

Dílčí program MEDIA Selektivní podpora distribuce

shutterstock_79019158.jpg

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit distributorům uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit seskupení evropských nezávislých společností, které se zabývají distribucí filmů v kinech.

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – projekt „Obchodní zástupce“

shutterstock_90811127.jpg

Dotace z dílčího programu MEDIA na podporu distribuce filmů v kinech prostřednictvím nadnárodního marketingu, budování značky (branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl.

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – projekt „Automatická podpora kin“

NOV4b6b53_4D_kino

Tato podpora je přidělována na základě výkazu vstupenek prodaných distributorem na zahraniční evropské filmy v předchozích letech. Dle předloženého výkazu je vypočítán potenciální grant, který může být následně reinvestován do koprodukce, distribuce a propagace nebo minimálních garancí na nový zahraniční evropský film.

Podpora vývoje samostatných projektů a souborného financování v dílčím programu MEDIA – jednotlivé projekty

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl je určena nezávislým produkčním společnostem s omezenou finanční kapacitou, které chtějí investovat do vývoje jednoho projektu, zároveň však za sebou mají alespoň jedno vyprodukované a distribuované dílo.

Podpora vývoje samostatných projektů a souborného financování v dílčím programu MEDIA – projektové soubory

shutterstock_155697059.jpg

Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru audiovizuálních děl je určena středně velkým evropským nezávislým produkčním společnostem, které již mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně. Finanční příspěvek Unie nesmí přesáhnout 50% způsobilých výdajů.

Podpora alternativní distribuce ze Státního fondu kinematografie

11991219445_333b33c003_q

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání žádostí na podporu kinematografie. Cílem podpory je rozšíření způsobů nabídky kinematografických děl a její diverzifikace, dále rozšíření a posílení diváckého spektra o věkové/sociální či jiné skupiny. Důraz je kladen na koncepční dramaturgii, programové celky v distribuční nabídce, rozšíření propojení filmové nabídky s výchovnými, vzdělávacími či jen jinými kulturními akcemi. Cílem je také rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření legálních platforem pro distribuci kinematografických děl.