Dotace na dopravu | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

13. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.2-Nízkoemisní a bezemisní vozidla

bus-2460482_960_720

Dotace na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv, jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob ve veřejné dopravě v rámci závazku veřejné služby.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

drill-444493__340

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

Výzva MAS Rakovnicko-Prorodinná opatření-I.

water-fight-442257__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o dětí.

Podpora poskytovatelů domácí zdravotní péče poskytované pacientům v terminálním stádiu onemocnění v Olomouckém kraji

nurse-2683782__340

Dotace na podporu provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Těmto pacientům tak bude umožněno dožít poslední dny života v domácím prostředí, při zachování důstojnosti a při zajištění kvalitní zdravotní péče.

8. výzva-MAS Říčansko-IROP-Doprava

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci, výstavbu samostatných parkovacích systémů a dále na výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

MAS Bojkovska – IROP – Zvýšení bezpečenosti v dopravě

cyclists-885609_960_720

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy – bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Liberecký kraj – Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2018

bus-2460482_960_720

Dotace je určena školám, které nejsou zřízeny Libereckým krajem, na zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimo libereckých základních škol na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 (11. – 13. 10. 2018).

II. kolo – Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018

5586

Grantová podpora, která má zamezit negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci (např. lyžařský výcvik, adaptační kurzy).

LAG Podralsko – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY II

traffic-lights-242323__340

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, chodníky.

15. výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2-Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy – III.

inside-1499607_960_720

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.