Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.

Dotace na podporu prorodinných opatření přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházejí sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

PODPORA OPRAV A REKONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Jihočeský kraj

road-220058__340

Dotace na zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav.

OP PPR Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

traffic-3612474__340

Dotace na podporu nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu.

Město České Budějovice -IROP – MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH ZASTÁVEK A UZLŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY III.

woman-69695__340

Dotace na rekonstrukci modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

MAS Oslavka Výzva č. 4 – OPZ – podpora prorodinných opatření

swimming-pool-765312__340

Dotace na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů v oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.

family-838239__340

Dotace na zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života.

Výzva MAS Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

children-808664__340

Dotace na vybudování zařízení, která zajišťují péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

MŠMT – Sportování bez bariér 2019 VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS

stadium-3238986__340

Dotace na podporu zajištění organizování soutěží minimálně evropské úrovně z pověření mezinárodní střešní organizace pro ZPS nebo pro daný druh sportu.

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

children-808664__340

Dotace na podporu služeb, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními.