Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

children-808664__340

Dotace na podporu služeb, které napomáhají a usnadňují matkám (rodičům) návrat do zaměstnání, pomáhají sladit rodinné povinnosti s pracovními.

Výzva MAS Živé pomezí_KrumlovskoJevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

family-838239__340

Dotace na provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Lužnice – Prorodinné opatření III. – OPZ

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Kvalitní naplnění volného času dětí a mládeže současně výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

MAS Frýdlantsko – OPZ – Inovativní podnikání II

cheese-3569959_960_720

Dotace na sociální podnikání, které by mělo zlepšit informovanost, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět k rozvoji a udržitelnosti sociálních podniků a podpůrných institucí.

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

little-boy-3332111__340

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál v obci.

Výzva č. 5 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.)

girls-1563093__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a dále na příměstské tábory.

13. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.2-Nízkoemisní a bezemisní vozidla

bus-2460482_960_720

Dotace na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv, jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob ve veřejné dopravě v rámci závazku veřejné služby.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

drill-444493__340

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.