Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na ekologii

Ekofond města Zlína Odborné ošetření dřevin

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace na odborné ošetření vzrostlých dřevin na území města Zlína pro fyzické a právnické osoby je maximálně 20 000 Kč.

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína pro fyzické a právnické osoby činí 50 000 Kč.

OP ŽP Výzva č. 89 – Specifický cíl: 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech mohou získat obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 000 Kč.

OP ŽP – 91. výzva, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 150 000 000 Kč.

OP ŽP – 7. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_87771382.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé (viz Příjemce podpory) na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 560 000 000 Kč.

OP ŽP – 93. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_156571409.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení přirozené funkce krajiny. Celková alokace je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 48. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155292674.jpg

Dotaci mohou získat žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 36 000 000 Kč.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty v Pardubicích

shutterstock_155816618.jpg

Město Pardubice oznamuje vyhlášení programu – podávání žádostí o dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty  v roce 2018. Program je určen k podpoře aktivit dětí i dospělých s trvalým bydlištěm v Pardubicích v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Preferovány jsou především akce a činnosti s výrazným eko-výchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

475970

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.