Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ICT

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

shutterstock_153934175.jpg

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.

ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

shutterstock_155778461.jpg

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.

ICT a sdílené služby – Výzva III.

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na tvorbu nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina, kde je účelem poskytovaných finančních prostředků zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí).

Horizont 2020: Inovace ICT pro výrobní MSP

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Dotace na testování, přizpůsobení, zavádění a ověřování inovačních technologií a procesů ICT, dotace na robotické systémy, cloud computing, kybernetické systémy ve výrobních procesech mohou získat jakékoliv fyzické nebo právnické osoby z některé z členských zemí EU (EU 28) nebo asociovaných zemí nebo třetích zemí. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 145 mil. EUR.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko-ČR

Cílem programu přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR je podpora tvorby funkční sítě spolupracujících orgánů s cílem podporovat udržitelný, integrovaný ekonomický, environmentální, sociální a kulturní rozvoj přeshraničního regionu prostřednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informované společnosti, turismu, zachováním a rozvojem kulturních tradic.

Kraj Vysočina nabízí možnost dotací v oblasti ICT

Kraj Vysočina nabízí v tuto chvíli možnost dotace v oblasti ICT. Konkrétně se jedná o oblast tvorby webových stránek,  bezpečnost a archivaci dat, virtualizaci či vzdělávání v oblasti ICT . Způsobilými žadateli jsou obce, svazky obcí či  organizace zřizované samosprávami. Rovněž můžou žádat o dotaci i nestátní neziskové organizace, které jsou ale oprávněným žadatelem pouze v oblasti webových stránek a ICT vzdělávání (viz níže). Příjem žádostí probíhá do 18.4.2014. Celková alokace pro výše uvedené oblasti činí 2,3 mil. Kč. Maximální výše dotace záleží na typu aktivit a pohybuje se v rozmezí 40-60 % z celkových způsobilých výdajů

Podpora inovace ICT pro výrobní malé a střední podniky

Až do 9.12.2014 je možné podávat žádosti o grant v rámci výzvy programu Horizont 2020 Inovace ICT pro výrobní malé a střední podniky.

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

podnikani a inovace

Dotace na kulturní rozvoj a zachování tradic, spolupráci a síťování, vzdělávání, trh práce a zaměstnanost, rozvoj podnikatelského a inovativního prostředí, rozvoj přeshraničního turismu, rozvoj dopravní infrastruktury, zachování životního prostředí a rozvoj krajiny, zlepšení informační a komunikační dostupnosti přeshraničí může získat veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod. Celková alokace finančních prostředků programu je 92,74 mil. EUR.

Klastry EUREKA: Podpora rozvoje a komerčního využití nových technologií

Cílem programu EUREKA (Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje) je podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.  Program se zaměřuje na výzkum a vývoj v průmyslu, který bude následně tržně využitelný. Existují 2 typy projektů: EUREKA projekty (Individuální, Umbrella, Eurostars)* a EUREKA klastry.