Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu vzdělání

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

children-593313__340

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního učení

girls-1563093__340

Dotace na realizaci vzdělávacích aktivit, které budou napomáhat osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Infrastruktura pro ZŠ – I.

shutterstock_154220933.jpg

Dotace bude poskytnuta na rozšiřování kapacit základních škol pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

1.výzva MAS Bobrava-IROP-Vzdělávání

hra

Tato výzva má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení.

2. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace přispívá ke zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní  učení.

MAS KJH – IROP – INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

třída

Dotace bude směřovat do infrastruktury pro předškolní vzdělávání i pro vzdělávání na základních školách budou podporovány stavby, stavební úpravy, nákup pozemků a nemovitostí, vybavení budov a učeben, a to za účelem zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku i školním věku na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.