Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu vzdělání

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A5 Investice do vzdělávání II.

child-2205449__340

Dotace na infrastrukturu pro střední vzdělávání ve středních školách (stavební úprava a pořízení vybavení) ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí v IT, technických a řemeslných oborech.

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání

people-2557399__340

Dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání.

MAS Českomoravské pomezí – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

paint-2108185__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE BUDOUCNOST

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, základních škol a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II

paint-2108185__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol a středních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Kvalitní střední vzdělávání

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní střední vzdělávání a celoživotní učení.

MAS Lanškrounsko – IROP – Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání II.

inside-1499607_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

children-593313__340

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního učení

girls-1563093__340

Dotace na realizaci vzdělávacích aktivit, které budou napomáhat osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.