Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu

MMR – Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

shutterstock_143557168.jpg

Cílem programu je podpořit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporci mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojížďky za prací a omezení přechodného ubytování.

8. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora výchovy a vzdělávání

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu infrastruktury vzdělávání, podporované jsou mateřské školky, základní školy, střední a vyšší odborné školy a zájmové a neformální vzdělávání.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na infrastrukturu vzdělávání na území MAS Brána Brněnska. Podporováno je předškolní vzdělávání, infrastruktura základních a středních škol či infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení pro pobyt cizinců či azylové zařízení.

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

shutterstock_156832877.jpg

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, služeb péče o dítě nad tři roky věku, spolků zajišťujících péči o předškolní vzdělávání dětí, dále na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání či na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

shutterstock_50572087.jpg

Výzva č. 13 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Výzvy č. 12 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

Kraj Vysočina – Venkovské prodejny

holasovice_

Cílem tohoto programu je podpořit obce za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území.

2.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2017)

shutterstock_137074034.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší mohou získat oprávnění žadatelé na území MAS Holicko.

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

shutterstock_153506372.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a další aktivity v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, lze získat na území Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka.