Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Jihočeský kraj – Smart Cities

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracování chytrých strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií za účelem podpory konceptu Smart city v Jihočeském kraji. Cílem je celkové zvýšení kvality života občanů a snížení nákladů v oblastech uvedených ve specifickém cíli.

TAČR – CHIST-ERA III Joint Call 2017

images

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 000 000 €.

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg

Cílem projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ dále jen SmAcc je umožnit v Jihomoravském kraji rozvoj inovačního prostředí a umožnit kvalitní řízení procesu „podnikatelského objevování“ (entrepreneurial discovery), který představuje jeden ze stěžejních prvků strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

výzkum 3

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ (dále jen Program) je vyhlášen v souladu s podmínkami programu PROSPERITA v Operačním programu Podnikání a inovace, ze kterého statutární město Plzeň obdrželo podporu na realizaci projektu „Plzeňský vědecko technologický park III“. Program je jedním z nástrojů, kterými město Plzeň zajistí poskytování cenově zvýhodněných služeb vědeckotechnického parku.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

shutterstock_150246782-1.jpg

Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

shutterstock_105337607.jpg

Výstupem projektů bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

OP PPR – Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

shutterstock_155779511.jpg

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Podmínky dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

tram-1481395_960_720

Cílem dotačního programu je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů Moravskoslezského kraje, s přímým dosahem na úsporu jejich času, finančních prostředků či zlepšení služeb. Účelem programu je ukázat lidem v Moravskoslezském kraji, jak mohou chytrá řešení pomoci ušetřit jejich čas a peníze a zajistit jim pohodlnější život v regionu.