Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

OP PIK – Výzva II programu podpory INOVACE – Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Olomouc

welder-673559__340

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

OP PIK – ITI Olomouc -Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice

microscope-275984__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

OP PIK – ITI Hradecko-pardubické aglomerace – Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice

chemist-3014142__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

ITI-Pardubice – Podnikový výzkum, vývoj a inovace

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV

monitor-2728120__340

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Jihočeský kraj – Smart Cities

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracování chytrých strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií za účelem podpory konceptu Smart city v Jihočeském kraji. Cílem je celkové zvýšení kvality života občanů a snížení nákladů v oblastech uvedených ve specifickém cíli.

TAČR – ERA-NET COFUND – CHIST-ERA Call 2018

images

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). 

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg

Cílem projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ dále jen SmAcc je umožnit v Jihomoravském kraji rozvoj inovačního prostředí a umožnit kvalitní řízení procesu „podnikatelského objevování“ (entrepreneurial discovery), který představuje jeden ze stěžejních prvků strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).