Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV

monitor-2728120__340

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Jihočeský kraj – Smart Cities

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracování chytrých strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací a pořízení smart technologií za účelem podpory konceptu Smart city v Jihočeském kraji. Cílem je celkové zvýšení kvality života občanů a snížení nákladů v oblastech uvedených ve specifickém cíli.

TAČR – ERA-NET COFUND – CHIST-ERA Call 2018

images

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení nové společné mezinárodní výzvy Call 2018 v rámci CHIST-ERA ERA-NET Cofundu. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty v oblasti ICST (Informační a komunikační věda a technologie). 

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita – Asistence

shutterstock_154655591.jpg

Cílem projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ dále jen SmAcc je umožnit v Jihomoravském kraji rozvoj inovačního prostředí a umožnit kvalitní řízení procesu „podnikatelského objevování“ (entrepreneurial discovery), který představuje jeden ze stěžejních prvků strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

výzkum 3

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ (dále jen Program) je vyhlášen v souladu s podmínkami programu PROSPERITA v Operačním programu Podnikání a inovace, ze kterého statutární město Plzeň obdrželo podporu na realizaci projektu „Plzeňský vědecko technologický park III“. Program je jedním z nástrojů, kterými město Plzeň zajistí poskytování cenově zvýhodněných služeb vědeckotechnického parku.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

shutterstock_150246782-1.jpg

Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

shutterstock_105337607.jpg

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

OP PPR – Výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II

shutterstock_155779511.jpg

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.