Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (dále MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

Dotaci mohou získat základní školy, kterým byl udělen statut Excelentní jazyková škola Městské části (dále MČ) Praha 6 pro školní rok 2016/2017, na projekty, jejichž cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Finanční příspěvek na jeden projekt může činit až 100 000 Kč.

IROP Výzva č.4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Liberecký kraj – Regionální inovační program

shutterstock_149680037.jpg

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.

OP Rybářství 2.1. Inovace

shutterstock_155419280.jpg

Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

shutterstock_127446179.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Studentské inovace ve firmách z Olomouckého kraje

shutterstock_153270923.jpg

Dotace na podporu zaměstnání nadaných vysokoškolských studentů ve firmách v Olomouckém kraji k vyřešení drobných inovačních projektů na dobu 6 – 12 měsíců mohou dostat podnikatelské subjekty. Výše dotace poskytnuté žadateli je max. 140 000 Kč při finanční spoluúčasti podnikatelského subjektu ve výši 50 %.

Inovační vouchery v Olomouckém kraji

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů se sídlem v Olomouckém kraji, v rámci kterých mohou žadatelé obdržet dotaci ve výši až 100 000 Kč / 120 000 Kč na 1 inovační voucher, finanční spoluúčast podnikatelského subjektu je v této oblasti podpory nastavena na 40 % resp. 50 % dle sídla výzkumné organizace, se kterou naváže podnikatelský subjekt spolupráci.

HORIZONT 2020: Atraktivní vědecké vzdělávání a kariéra pro mladé lidi

Vysoke skoly

Dotace na inovativní přístup v podpoře kariéry mladých lidí v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky je možné získat v rámci výzvy Horizontu 2020: Atraktivní vědecké vzdělávání a kariéra pro mladé lidi.  Dotaci lze získat i na poskytování nástrojů pro servisní centra EURAXESS k podpoře využívání těchto služeb v průmyslovém sektoru. Celková alokace pro výzvu je 8,9 mil. Euro. Projekty by měly přivést mladé lidi z Evropy i mimo ni do vědeckého světa prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání a orientovat je na vědeckou kariéru, která by měla více reagovat na potřeby trhu práce.

Horizont 2020: Rychlý krok k pilotním inovacím

shutterstock_153590834.jpg

O dotaci na podporu uvádění inovativních produktů na trh lze žádat v rámci Horizontu 2020. Program Rychlý krok k pilotním inovacím poskytuje rozšířené možnosti financování prostřednictvím otevřeného systému péče o nápady v celé Evropě.