Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

OP PPR Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

shutterstock_109528268.jpg

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje

Dotace na podporu spolupráce firem z Ústeckého kraje s výzkumnými institucemi za účelem zvýšení přidané hodnoty v regionální ekonomice. O inovační vouchery mohou zažádat podnikatelé do 28. 2. 2018.

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017

spoluprace

Dotace na nákup služeb od výzkumných organizací z regionu mohou získat malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Cílem je posílit jejich rozvoj a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. G Zahraniční studijní pobyty žáků – Další cizí jazyk

shutterstock_108879077.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků (s trvalým pobytem v Městské části Praha 6) s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

shutterstock_154220933.jpg

Dotaci mohou získat základní školy, jejichž zřizovatelem je Městská část (dále MČ) Praha 6, na projekty, jejichž cílem je podpora jazykového vzdělání formou výjezdů žáků s pedagogickým doprovodem do zahraničí. Dotace na jeden projekt může být poskytnuta až ve výši 90 % z celkových nákladů.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1. F Rozšiřování vzdělanosti žáků ZŠ se statutem Excelentní jazyková škola

Dotaci mohou získat základní školy, kterým byl udělen statut Excelentní jazyková škola Městské části (dále MČ) Praha 6 pro školní rok 2016/2017, na projekty, jejichž cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Finanční příspěvek na jeden projekt může činit až 100 000 Kč.

IROP Výzva č.4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Liberecký kraj – Regionální inovační program – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_149680037.jpg

Program je zaměřen na zvýšení popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji

OP Rybářství 2.1. Inovace

shutterstock_155419280.jpg

Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

shutterstock_127446179.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.