Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

Horizont 2020: Energeticky úsporné budovy – stavba, design

shutterstock_91065659.jpg

Hlavním cílem této výzvy, realizované v rámci programu Horizont 2020, je podpořit nové, pokrokové a trvale udržitelné technologie v oblasti stavebnictví v environmentálním kontextu . Klíčové je zapojení průmyslových účastníků a zvláště malých a středních podniků, aby mohlo být dosaženo předpokládaného efektu činností.

HORIZONT 2020 – Výzva pro předkládání žádostí o počáteční grant Evropské rady pro výzkum

shutterstock_151216508.jpg

Počáteční granty Evropské rady pro výzkum (ERC) jsou určeny na podporu špičkových hlavních výzkumných pracovníků, kteří jsou na takovém kariérním stupni, který jim umožňuje založit svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty Evropské rady pro výzkum v oblasti hraničního výzkumu fungují na principu „zdola nahoru“ bez předem určených priorit.  

Inovační vouchery Karlovarského kraje

shutterstock_150993224.jpg

Dotace na projekt výzkumu a vývoje. Jedná se o jednorázovou podporu poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Poskytovatelem finanční podpory je Karlovarský kraj.

HORIZONT 2020 – E-infrastruktury

shutterstock_153408407.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné získat dotaci na projekty z oboru e-infrastruktury. Tímto pojmem je označována komplexní sada informatických nástrojů, které naleznou uplatnění v celé řadě oborů (od přírodních až po humanitní či umění).

HORIZONT 2020 – Rozvoj nových výzkumných infrastruktur na světové úrovni

shutterstock_112697752.jpg

V rámci tzv. „Vynikající vědy“, jedné z oblastí programu Horizont 2020, lze žádat o dotace na rozvoj výzkumných infrastruktur i v roce 2015. V roce 2015 se bude téma tohoto pracovního programu zaměřovat na realizaci a počáteční provoz nových výzkumných infrastruktur.+

ROP MS: Výzva č. 7 Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště

shutterstock_156894776.jpg

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v oblasti Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště. Oprávněným žadatelem je Moravskoslezský kraj a Letiště Ostrava, a.s.

HORIZONT 2020: Podpora jaderných systémů a jejich bezpečnosti

LIV

Dotace jsou určeny na výzkum a inovaci jaderných systémů, na jejich bezpečný provoz, navrhování nových vylepšených zařízení, na řešení problému nakládání s radioaktivním odpadem, na zlepšení jaderné ochrany, na podporu spolupráce se společností a na vzdělávání v jaderné oblasti. Cílem těchto dotací je ochrana lidí a životního prostředí před potenciálními škodlivými účinky ionizujícího záření.

Horizont 2020: Evropský Institut Inovací a Technologií 2014 – Znalostní a inovační komunity

shutterstock_155822909.jpg

EIT vypsal novou výzvu pro tzv. znalostní a inovační komunity, které mohou tímto získat dotace na projekty z oblasti zdravého životního stylu, aktivního stárnutí a na udržitelné zpracování, těžbu a další procesy spojené s využíváním surovin.

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje inovativní výzkum technologií v oblasti uhlí a oceli. Jedná se o koncept, který doplňuje unijní rámcové programy pro výzkum a inovace a poskytuje finanční podporu vysoce kvalitním výzkumným projektům. Pokrývá zvláště základní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu kvality, využití a převod zdrojů, bezpečnost při práci, ochranu životního prostředí snižováním emisí při spalování uhlí a při výrobě oceli a sociální problematiku. Dlouhodobá strategie programu vychází z priorit definovanými třemi Evropskými technologickými platformami:

  1. ETP pro ocel. 
  2. ETP pro elektrárny na pevná paliva s nulovými emisemi.
  3. ETP pro udržitelné nerostné suroviny.

EUREKA – evropská spolupráce v oblasti orientovaného průmyslového výzkumu a vývoje

EUREKA je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1985 na podporu tržně orientovaného výzkumu, vývoje a inovací napříč všemi technologickými sektory. Rámcově mohou být projekty směřovány  do těchto oblastí: elektronika a informační technologie, nové materiály, životní prostředí, biotechnologie a medicínské technologie, robotika a automatizace, energetika, doprava, fotonika a lasery, zemědělství a potraviny, měření a normy. Projekty EUREKA mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu.