Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

Erasmus+ Klíčové akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy

shutterstock_139584668.jpg

Výkonná agentura Evropské komise vydala výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 3 : Podpora reformy politiky – výhledové iniciativy. Projekty z této výzvy by se měly zaměřovat na inovativní přístupy v oblasti vzdělávání, mládeže a odborné přípravy, které by mohly být začleněny do běžného užívání a které by tím zlepšily celkovou kvalitu této oblasti.

Usnadnění přístupu k regulaci dálkově pilotovaných létajících systémů

Hlavním cílem této výzvy je podpořit malé a střední podniky, start-upy a podnikatele působící v odvětví dálkově pilotovaných létajících systémů tím, že jim bude ulehčen přístup k příslušným předpisům národního a evropského práva včetně odpovídajících požadavků, povinností a postupů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vývoje webového portálu, který bude nabízet relevantní informace, praktické pokyny a interaktivní vzdělávací nástroje.

Horizont 2020: Výzva k továrnám budoucnosti

shutterstock_106577144.jpg

V rámci Horizontu 2020 byla vyhlášena Výzva k továrnám budoucnosti, která má za cíl podpořit zavádění nových a pokrokových technologií. Tyto oblasti klíčových kompetencí určují evropskou globální konkurenci. Celý tento projekt by měl přispět také ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních míst.

HORIZONT 2020 – Výzva pro udržitelný zpracovatelský průmysl 2015

shutterstock_144087112.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné získat dotaci na zavádění nových průmyslových technologií do široké škály oborů s hlavním cílem zefektivnit výrobu s ohledem na životní prostředí. Tato část programu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti, vytvoření nových pracovních míst a celkové podpoře růstu. To pomůže dosáhnout cílů Průmyslové politiky EU a představit důležitou část Strategie EU pro klíčové technologie.

Horizont 2020: Energeticky úsporné budovy – stavba, design

shutterstock_91065659.jpg

Hlavním cílem této výzvy, realizované v rámci programu Horizont 2020, je podpořit nové, pokrokové a trvale udržitelné technologie v oblasti stavebnictví v environmentálním kontextu . Klíčové je zapojení průmyslových účastníků a zvláště malých a středních podniků, aby mohlo být dosaženo předpokládaného efektu činností.

HORIZONT 2020 – Výzva pro předkládání žádostí o počáteční grant Evropské rady pro výzkum

shutterstock_151216508.jpg

Počáteční granty Evropské rady pro výzkum (ERC) jsou určeny na podporu špičkových hlavních výzkumných pracovníků, kteří jsou na takovém kariérním stupni, který jim umožňuje založit svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty Evropské rady pro výzkum v oblasti hraničního výzkumu fungují na principu „zdola nahoru“ bez předem určených priorit.  

Inovační vouchery Karlovarského kraje

shutterstock_150993224.jpg

Dotace na podporu spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

HORIZONT 2020 – E-infrastruktury

shutterstock_153408407.jpg

V rámci programu Horizont 2020 je možné získat dotaci na projekty z oboru e-infrastruktury. Tímto pojmem je označována komplexní sada informatických nástrojů, které naleznou uplatnění v celé řadě oborů (od přírodních až po humanitní či umění).

HORIZONT 2020 – Rozvoj nových výzkumných infrastruktur na světové úrovni

shutterstock_112697752.jpg

V rámci tzv. „Vynikající vědy“, jedné z oblastí programu Horizont 2020, lze žádat o dotace na rozvoj výzkumných infrastruktur i v roce 2015. V roce 2015 se bude téma tohoto pracovního programu zaměřovat na realizaci a počáteční provoz nových výzkumných infrastruktur.+

ROP MS: Výzva č. 7 Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště

shutterstock_156894776.jpg

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v oblasti Doprovodná infrastruktura pro kolejové napojení a bezpečnost letiště. Oprávněným žadatelem je Moravskoslezský kraj a Letiště Ostrava, a.s.