Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kompostéry

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji

LII-120x100

Dotace na oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu, oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

OP ŽP – 84. výzva, PO 3, SC 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) - ITI Olomoucké aglomerace.

OP ŽP Výzva č. 103 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Výzva Královéhradeckého kraje – program Nakládání s odpady a ochrana ovzduší

shutterstock_92660983.jpg

Dotace podporuje zpracování projektové dokumentace a realizačních prací, které vycházejí z legislativy v oblasti odpadového hospodářství, biologicky rozložitelných odpadů a opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel.