Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na komunitní centra

MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP – Sociální služby

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska – Sociální začleňování – II. – OPZ

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj komunitních center – I

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Střední Povltaví – IROP – Rozvoj komunitních center

team-spirit-2448837__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Podhůří Žlezných hor–IROP–Podpora komunitního života

help-1265227__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

6. výzva MAS Podlipansko – OPZ – Sociální práce II

businessman-2606506__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce, vznik a provozování komunitních center s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování ohrožených osob.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Komunitní centra

action-2277292__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Mezi Hrady – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilů; výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Podbrněnsko – IROP – Komunitní centra

office-170639__340

Dotace na vznik komunitních  center realizujících sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální služby, komunitní centra

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, vytvářející podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.