Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na komunitní centra

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj komunitních center

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS SERVISO – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj komunitních center, jejich výstavbu, rekonstrukci, úpravy objektů a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A3 Zázemí sociální inkluze – II.

help-164755__340

Dotace na stavební úpravy a nákup budovy umožňující zajištění či zkvalitnění sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi.

MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Rozvoj komunitních center

team-spirit-2448837__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Podhorácko – IROP – Komunitní centra – místa života II.

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků – opatření 4

hand-2906458_960_720

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

7. Výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

2. výzva Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. – IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

crutches-538883__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Světovina č.3 Podpora komunitních center a komunitní sociální práce – OPZ

action-2277292__340

Dotace na podporu sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám, zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.