Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na komunitní centra

MAS Buchlov – IROP – Komunitní centra

sustainability-3300869__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Mladoboleslavský venkov z. ú. – Výzva OPZ č. 5 – Prevence sociálního vyloučení II.

office-170639__340

Dotace na podporu  sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb.

Mladoboleslavský venkov – IROP – Sociální infrastruktura

building-414408__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Dolní Poolšaví – IROP – Komunitní centra I.

people-3152585__340

Dotace na rozvoj infrastruktury komunitních center, sloužící jako zázemí pro spolkovou činnost, sociální služby, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity.

MAS – Střední Polabí – IROP – Komunitní centra

sustainability-3300869__340

Dotace na stavbu a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Přiďte pobejt! – OPZ – Sociální služby III.

team-spirit-2448837__340

Dotace na zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb, poskytovaných jak pobytovou, ambulantní, tak terénní formou.

MAS Zálabí-IROP-Komunitní centra

people-3152585__340

Dotace na rozvoj komunitních center včetně staveb a stavebních pracích spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

5. Výzva MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování II.

people-3152585__340

Dotace na  podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)

hand-2906458_960_720

Dotace na podporu řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením.