Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kotel

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

shutterstock_148264052.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace

shutterstock_72113266.jpg

Cílem Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností ve Zlínském kraji. V rámci Programu tak bude poskytována ze zdrojů OP ŽP finanční podpora na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech používajících k vytápění kotle na pevná paliva.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

shutterstock_148264052.jpg

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina. Na naplňování tohoto účelu předpokládá Kraj Vysočina alokovat finanční prostředky ve výši 23 880 000 Kč.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Finanční podpora je určena fyzickým osobám, a to na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový zdroj tepla, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Realizace projektů se týká území Olomouckého kraje a selková alokace činí 124 mil.Kč.

Kotlíková dotace Ústeckého kraje

shutterstock_61596922.jpg

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba. 

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

shutterstock_61596922.jpg

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

shutterstock_61596922.jpg

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, mohou získat obyvatelé Libereckého kraje.  

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  Alokovaná částka pro tuto výzvu představuje 200 milionů korun.

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II v Plzeňském kraji

shutterstock_148264052.jpg

Dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Výzva: Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie, slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.