Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Město Plzeň Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023

puppet-1004568_960_720

Projekt „Živá ulice“ by měl být originální letní kulturní událostí města, a to zejména prostřednictvím kulturní animace ve veřejném prostoru. Plzeň se v rámci projektu stane komunitním prostorem určeným pro setkávání občanů a návštěvníků města s cílem oživení centra města pouliční produkcí v rámci podpory a posílení identifikace obyvatel s „jejich“ městem.

MAS Hrubý Jeseník – Minigranty

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturní a společenské akce pořádané pro děti a mládež, aktivity pro rozvoj komunitního života, podpora tradičních kulturních a řemeslných akcí zaměřených na podporu místních produktů, tradičních řemesel, tradičního zemědělství.

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

concert-971027__340

Dotace na podporu drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech.

MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – Malý přemyslovský měšec

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturního a společenského života v Mělníku vycházející ze strategického dokumentu s názvem Program podpory kultury a umění ve městě Mělník se zaměřením na rozvoj občanské sounáležitosti a turistického ruchu.

Liberecký kraj – Program – Kulturní aktivity v Libereckém kraji

jested-606008__340

Dotace na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

Grantový dotační program MAS Český les – Bavíme sami sebe

shutterstock_90430603.jpg

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..