Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na ochranu kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus  v území MAS Pošumaví.

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku

kamienica-3286257__340

Dotace je určena na podporu obnovy objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

1.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – I.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

19. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky – muzea II

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.

3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

grave-674443_1280

Dotace na obnovu vybraných kulturních památek jsou poskytovány v rámci území MAS Partnerství Moštěnka. Podpora je poskytována na synagogu a židovský hřbitov.

23. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-Památky IV

church-organ-650869_640

Dotace na rekonstrukce a zajištění technického vybavení nejvýznamnějších architektonických památek pro jejich využití v rámci kulturních a kreativních odvětví.

1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD Místní akční skupiny POHODA venkova. Podpora může být poskytnuta pouze na následující památky: Zámek Nové Město nad Metují, Zámek Opočno, Kostel Sv. Jana Křtitele ve Slavoňově.

Kraj Vysočina – Grantový program na podporu kulturních aktivit v oblasti movitého kulturního dědictví – Klenotnice Vysočiny

shutterstock_115264639.jpg

Cílem podpory je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. Nově vytvořené podmínky zlepší celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i nadregionálním kontextu.