Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

MEDIA – Propojení kultury a audiovizuálního obsahu prostřednictvím digitálních technologií

web-3706562__340

Podpora je určena pro projekty zahrnující audiovizuální aspekt a aspekt nové digitální technologie, které by měly být realizovány alespoň v jedné z těchto oblastí: muzea, živá vystoupení a/nebo kulturní dědictví.

MAS Moravský kras – IROP – Ochrana kulturního dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnovu památek, na rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů a na modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Hrubý Jeseník – Minigranty

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturní a společenské akce pořádané pro děti a mládež, aktivity pro rozvoj komunitního života, podpora tradičních kulturních a řemeslných akcí zaměřených na podporu místních produktů, tradičních řemesel, tradičního zemědělství.

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

chapel-1169308__340

Dotace na  na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), a to i objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

MAS Znojemsé vinařství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

chapel-1169308__340

Dotace na podporu trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Zlínský kraj – Program Otevřené brány

church-2253109__340

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

19. výzva-ITI-Olomouc-SC 3.1-Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

czech-republic-882172_960_720

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvyšování ochrany památek a jejich zabezpečení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

woman-1283009__340

Dotace na rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na ochranu kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus  v území MAS Pošumaví.