Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

MAS Znojemsé vinařství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

chapel-1169308__340

Dotace na podporu trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Zlínský kraj – Program Otevřené brány

church-2253109__340

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

19. výzva-ITI-Olomouc-SC 3.1-Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

czech-republic-882172_960_720

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvyšování ochrany památek a jejich zabezpečení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

woman-1283009__340

Dotace na rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na ochranu kulturního dědictví a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus  v území MAS Pošumaví.

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku

kamienica-3286257__340

Dotace je určena na podporu obnovy objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

1.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – I.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

19. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky – muzea II

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.