Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu opatření, která jsou nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek.

MAS Moravský kras – IROP – Ochrana kulturního dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

MAS Sdružení Růže – IROP – Revitalizace souboru vybraných památek

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou obnovení památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

6.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnova kulturních památek, restaurování části památek a mobiliářů a na odstraňování přístupových bariér.

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnovu památek, na rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů a na modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

Město Klatovy – Podpora úprav objektů v památkové zóně

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na stavební úpravy či opravy objektů, které se nacházejí na území památkové zóny města Klatov.

MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II

freiberg-3281384__340

Dotace na podporu revitalizace souboru podporovaných památek na území MAS Sokolovsko (Důl Jeroným, Dlouhá Stoka, Chlum Svaté Maří), zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků památek, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památek.

19. výzva – ITI Olomouc – SC 3.1 – Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

lock-2405671__340

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

MAS Znojemsé vinařství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

chapel-1169308__340

Dotace na podporu trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.