Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na lesy

MAS Lanškrounsko 3. výzva PRV

forest-3448818__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva PRV č. 2 MAS Bobrava

hike-2378678_960_720

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva č. 3 MAS Region Haná pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_108518495.jpg

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Výzva MAS Střední Polabí pro operaci 19.2.1. v PRV

agriculture-3363932__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Výzva MAS Boleslavsko pro operaci 19.2.1. v PRV

výrobní linka

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Staroměstsko pro operaci 19.2.1. v PRV

images

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

carrots-1508847__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

 

Výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro operaci 19.2.1. v PRV

tractor-2652573__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva MAS Královédvorsko pro operaci 19.2.1. v PRV

forest-2856839__340

 

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

3. výzva MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

lesní cesta

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.