Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na letní tábory

Letní příměstské tábory v rámci Olympijského parku Pardubice

orientacni_beh

Dotace je určena na příměstský tábor, který bude v Pardubicích zřízen po dobu trvání Letních olympijských her v Rio de Janeiro. V rámci aktivit nabízených Olympijským parkem, budou mít děti možnost vyzkoušet si řadu sportů a zažít jedinečnou atmosféru. Celková alokace činí 400 tis. Kč.

Město Pardubice – Program podpory volného času

shutterstock_155208767.jpg

Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích. Aktuálně lze žádat o podporu letních táborů pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem v Pardubicích.

Město Pardubice – Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit

shutterstock_155208767.jpg

Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích v oblastech činnosti, které nespadají do sféry žádného z dalších dotačních programů města Pardubice. 

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality mohou získat církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Místem realizace je lokalita Moravskoslezského kraje.